A A A

PROGRAM

Zajęcia programowe w naszym przedszkolu oparte są o metody wspierające harmonijny i prawidłowy rozwój dziecka. Korzystamy z szeregu sprawdzonych pomysłów. Wykorzystujemy również nowatorskie metody. Naszym celem jest pomoc dziecku w opanowaniu i rozwoju umiejętności warunkujących w przyszłości powodzenie w szkole.

 

Korzystamy również z elementów sprawdzonych metod i programów:

 

  • Wesołe przedszkole i przyjaciele (M. Walczk, D. Kręcisz)
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - głównym założeniem metody jest rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Udział w takich zajęciach wpływa stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka
  • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz - jest to system ćwiczeń mających wpływ na procesy percepcyjne i motoryczne. Duże znaczenie kładzie się na usprawnianie analizatorów słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego oraz prawidłowy rozwój lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. W metodzie tej wykorzystuje się trzy podstawowe elementy: słuchowy (np. piosenka), wzrokowy (wzory graficzne) i motoryczny.
  • Wspomaganie rozwoju umysłowego Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej – jest to propozycja zajęć intensywnie wspomagających rozwój dziecka w wielu obszarach działalności przedszkola. Proponowane zajęcia są formę zabaw i gier mających znaczenie dla różnych aspektów życia dziecka i problemów, z którymi musi sobie ono poradzić w życiu codziennym. Kształtują one m.in. orientację przestrzenną, umiejętności manualne, sprawność rysowania i spostrzegania świata, zmysł obserwacji, samodzielnego myślenia i wnioskowania oraz sztukę efektywnego komunikowania się.
  • Pedagogika zabawy - proponuje ona działania dające członkom grupy możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji , bez względu na wiek i umiejętności, wyzwala aktywność twórczą i ciekawość świata. Pedagogika zabawy prezentuje szeroki wybór metod, których celem jest ożywienie kontaktów między ludźmi. Metody te likwidują lęk, obawę i strach, napięcie mięśni oraz napięcia psychiczne. Angażują w działanie całą osobę i wszystkie jej zmysły, wyzwalają twórczą aktywność, uczą współpracy z innymi. Zabawy mają rozmaitą formę – ruch, gesty, lepienie, malowanie, taniec itp.
  • Bajkoterapia - Bajki, legendy, baśnie , mity i stare opowieści są nieodłącznym elementem dzieciństwa. Bawiąc rozwijają wyobraźnię, twórcze myślenie, a także uczą optymizmu. Dziecko poprzez identyfikację z bohaterem, lub sytuacją, która go dotyczy, przeżywa przygody w sposób bezpieczny i rozwija swą wrażliwość na otaczający go świat. Celem bajek terapeutycznych jest przede wszystkim rozładowanie lęku, lub pomoc w zrozumieniu problemu, który stanowi źródło tego lęku. Ubarwiony, przerysowany, bogaty w niesamowite wydarzenia i charakterystyczne postacie świat staje jest miejscem bardzo pożądanym - pozwala zapoznać się z sytuacją problemową w nowy, przyjazny sposób. Dzieci uwielbiają, gdy się im czyta, bajka jest więc doskonałym i prostym narzędziem terapii, po który łatwo sięgnąć.
  • Muzykoterapia - to metoda wielostronnie wykorzystująca wieloraki wpływ muzyki na psychosomatyczny rozwój człowieka. Poprzez różne elementy i rodzaje, zróżnicowane formy odbierania i uprawiania, muzyka wywiera leczniczy wpływ zarówno na dzieci, jak i osoby dorosłe. Świat dźwięków uspokaja, uczy wrażliwości, a także rozwija zainteresowania i pozwala odkryć nowe umiejętności. W przedszkolu wskazana jest w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, zalęknionymi, mającymi trudności, a także z niską koordynacją ruchową.