A A A

OFERTA

  • zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego,
  • konsultacje z psychologiem,
  • stała opieka logopedyczna,
  • szachy,
  • nauka języka angielskiego,
  • taniec,
  • zajęcia umuzykalniające,
  • zajęcia plastyczne
  • karate,
  • wycieczki, imprezy przedszkolne.