A A A

KADRA

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Beata Kozyra - absolwntka pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

 

KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Karolina Pydyś - wychowawca w grupie 3 - latków

mgr Monika Pękala - wychowawca w grupie 4 - latków

mgr Joanna Gryczan- wychowawca w grupie 5 - latków

mgr Lilia Najdyhor- wychowawca w grupie 6 - latków

mgr Anna Kocyła- Wronowska - nauczyciel wspomagający

Magdalena Kowalska - pomoc nauczyciela

 

 

SPECJALIŚCI

mgr Karolina Kubera - psycholog

mgr Katarzyna Świniarska - neurologopeda